Dina framtidsfrågor
För en bättre och säkrare framtid

Är det lämpligt att fortsätta verksamheten på nuvarande sätt eller finns det behov av förändringar?

Exempel på tjänster inom området

  - Analys av nuläge
  - Framtida inriktning
  - Strategi och vägval
  - Medverkan i beslutsprocesser