Investeringar och finansiering
Investeringar och finansiering som stärker konkurrenskraften

Ett grundkrav på en investering är att den ska bidra till ökad lönsamhet och fortsatt utveckling av företaget.

Finns det möjligheter att förbättra gårdens ekonomi utan att investera alls? Har du räknat på den planerade förändringen? Har du prioriterat ett projekt som kan förväntas ge ett relativt säkert och mätbart överskott? Det är exempel på några av de inledande frågor som med fördel bör besvaras innan beslut om investeringar ska tas.

Genomtänkta investeringar och god finansiering utvecklar och stärker konkurrenskraften.

Exempel på tjänster inom området

  - Affärsplaner
  - Ansökan om företagsstöd
  - Driftsomläggningar
  - Investeringskalkyler
  - Maskinkostnadsberäkningar
  - Maskinsamverkan
  - Torkning, lagring och hantering av spannmål
  - Lantbrukets byggnadsinvesteringar
  - Underlag inför möte med banken