Lönsamhet och ekonomi
 Förbättra din lönsamhet och dina inkomster

Gör en genomlysning av det faktiska resultatet i din verksamhet. Vi synar ekonomin i dess helhet eller om du så vill delar därav. Vi beskriver och analyserar din produktions intäkter och kostnader. Med början i intäkterna går vi via bruttomarginaler hela vägen fram till vad som verkligen blir kvar på sista raden.

Det ger oss även underlag att resonera i aktuella frågor som "Vad skall produceras", "Hur mycket skall produceras", "Vilka metoder skall användas" och mycket annat.

Exempel på tjänster inom området

  - Affärsplaner
  - Arbetsredovisning och tidsstudier
  - Driftsomläggning
  - Maskinkostnader
  - Maskinsamverkan
  - Nyckeltal för styrning och uppföljning
  - Personal och organisation
  - Torkning, lagring och hantering av spannmål
  -
Arbets- och kostnadsanalys (enligt SLAs metod)
  - Värdering av alternativ och möjligheter