Ett väl etablerat företag

Jag arbetar med kvalificerad rådgivning, mest åt större lantbruksföretag. Det är i linje med vad jag hållit på med i stort sett hela mitt yrkesliv. Eftersom jag är en nyfiken person med ambitionen att inte vara en fackidiot kopplar jag ofta av med läsning på fritiden. Jag läser gärna allehanda tidningar, tidskrifter, skönlitteratur, biografier och annat som ger perspektiv på tillvaron. Dessutom är jag intresserad av människor, naturvetenskap, historia och musik.

E
fter att ha tagit examen som agronom med inriktning på lantbrukets ekonomi var jag verksam några år på Lantbruksuniversitetet som lärare och forskare. Därefter erbjöds jag anställning vid Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet och SLAs Analysgrupp och trivdes så bra att jag stannade där i tjugo år.

M
itt arbete har alltid på olika sätt kretsat kring frågor som rör företagsledning. Dit hör företagsekonomiska analyser, driftsekonomi, uppföljning av resultat, ekonomi i enskilda produktionsgrenar samt genomgång av olika intäkter och kostnader. Kort sagt har jag arbetat med det mesta som kan ge ett bättre ekonomiskt utfall. Dessutom har jag i viss omfattning sysslat med personalfrågor och näringspolitik. Jag har gjort otaliga besök på gårdar, företrädesvis på större eller medelstora företag, ”Gårdar där den egna arbetsinsatsen inte värderas till noll” som en kund uttryckte det.  

Utifrån den här grunden har jag utvecklat min nuvarande verksamhet och breddat mitt kontaktnät för att vara bättre rustad att möta höga kundkrav.

Mitt kontor finns i Enköping. Den inledande kontakten fortsätter ofta med att jag besöker mina uppdragsgivare där de har sin verksamhet.

Jag har erfarenhet från ett antal styrelseuppdrag i större jordbruksföretag. Därtill driver jag själv ett lantbruk med jord och skog strax utanför Enköping. På så sätt kan jag anlägga en rad olika perspektiv på lantbruket - från styrelserummets till traktorhyttens. Efter alla år i branschen har jag också ett stort kontaktnät inom jord- och skogssektorn som jag fortfarande lägger en hel del energi på att vårda och utveckla.

Som fri och obunden aktör kan jag även utföra uppdrag utan att behöva ta den särskilda hänsyn som andra kan behöva ta. Exempelvis kan det  vara känsligt eller direkt olämpligt för någon annan att biträda dig när din motpart tillhör samma intresse- eller medlemsorganisation som du själv tillhör.


Per Hansén

"Analys och rådgivning handlar för min del om en dialog mellan uppdragsgivare och uppdragstagare"