Specifika tjänster
Erbjudanden och fördelar av annat slag

Exempel på ytterligare tjänster

  - Arbetsredovisning och tidstudier
  - Biträde i affärsförhandlingar
  - Myndighetskontakter
  - Arbete i projekt och styrgrupp
  - Förstudier
  - Styrelsearbete
  - Strategiska samarbeten
  - Medverkan i större uppdrag
  - Rådgivning i samarbete med andra företag/organisationer