Samarbeten

Arbetsgivare & personal
Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet  - www.sla-arbetsgivarna.org

Företagsledning, praktisk drift, förvaltning
Resultat  - www.resultatjordskog.se

Skogsbruk
Linköpings Skogstjänst  - www.skogstjanst.se

IT & Webb
it-solutions 4 U Sala AB - www.itis4u.se
WebIT Solutions AB - www.web-it.nu