Verksamhet

Alla som driver eller har ansvar för ett lantbruk vet att ekonomiska frågor behöver hanteras på ett klokt sätt.

Mina tjänster och erbjudanden berör främst lönsamheten, driftens ekonomi, investeringar, finansiering, marknad, prisrörelser, ägande, arrende samt olika framtidsfrågor. Klicka gärna på rubrikerna till vänster för närmare beskrivning av områden inom vilka jag är verksam.
Hör gärna av dig med dina frågor så kommer vi fram till hur vi går vidare i ditt konkreta ärende.

Exempel på tjänster

  - Affärsplaner
  - Arbets- och kostnadsanalys (enligt SLAs metod)
  - Biträde i förhandling
  - Driftsomläggning
  - Finansiering
  - Investeringar
  - Investeringsstöd
  - Möte med banken
  - Nyckeltal
  - Personal och organisation
  - Prissäkring
  - Torkning, lagring och hantering av spannmål
  - Ägarfrågor
  - Översyn av arrendeavtal