-   Affärer och marknad   
-  Företagsekonomi
-  Lantbrukets lönsamhet
-  Produktionsekonomi
-  Företagsledning
-  Löpande uppföljning
-  Analys
-  Slutsatser och råd
-  Förslag och beslut

 

Stärk din konkurrenskraft
Rusta dig för en bättre och säkrare framtid

Min kundkrets består huvudsakligen av ägare och brukare av större lantbruksföretag. Tjänsterna handlar om frågor som: 

  • Företagets lönsamhet
  • Värdering av idéer
  • Utveckling av verksamheter
  • Uppföljning av resultat
  • Investeringar
  • Kapitalbehov & finansiering
  • Fastighetsfrågor, arrenden
  • Framtida vägval, inriktning
Dina överväganden fogas in i det större sammanhang där de hör hemma. Därmed säkerställer vi också att de beslut som du vill genomföra befordrar helheten, att de för dig framåt och att de utvecklar ditt företagande.

Ju mer sammansatt ditt ärende är, desto mera utmanande är det att ta itu med. Min erfarenhet är att besluten blir bättre ju mera dialog det finns mellan företagare och rådgivare. Vi reder ut sakförhållanden och klarar ut orsakssambanden. Det höjer nivån på diskussionen vilket leder till bättre och mera genomtänkta beslut.

Min unika erfarenhet består i att både förbereda och praktiskt medverka i ditt beslutsfattande. Om du vill finns jag alltså till hands även i genomförandefasen. 

Många års arbete med den här typen av frågor har givit mig ett brett kontaktnät av sakkunniga inom olika områden, vilka vid behov också kan engageras. Därför kan jag även åta mig stora och komplexa uppdrag.

För vidare information kontakta mig per telefon eller via mejl.
Ett första förutsättningslöst resonemang bjuder jag på.


Per Hansén
 
När Du vill ...
    -  Veta att du är på rätt väg
    -  Utveckla tankar och idéer
    -  Få tillgång till mera kunskap
    -  Fatta rätt beslut
    -  Förbättra ditt ledarskap
    -  Frigöra tid