Marknad och prisrörelser
 Utnyttja prisrörelserna på marknaden för bättre lönsamhet.
 Sänk din risk genom kunskaper och förberedelser

Utnyttjar du prisrörelserna på marknaden? Hur hanterar du dina pris-risker?

På senare år har tillkommit en rad nya faktorer för lantbrukaren att förhålla sig till. Det har blivit viktigare att hantera prisrörelser rätt, eftersom lönsamheten på gårdarna i allt högre grad beror på när och hur olika köp- och säljaktiviteter sker.

Ofta kan man höra synpunkter kring dessa frågor som är förenklade och lösryckta ur sitt större sammanhang. Tillgång till lagring eller ingående tekniska resonemang om "rätt prissäkringsverktyg" har liten eller ingen betydelse om man inte först tänkt igenom vad åtgärden ytterst syftar till och vilken uppföljning som krävs för att uppnå det önskade resultatet.

Den välinformerade förbättrar sin ekonomi genom att dra fördel av prisrörelserna. Genom att förbereda dig kan du öka dina överskott och undvika risker som du inte har råd med. Med kunskap och genomtänkt plan för inköp och försäljning står du beredd att göra mycket bättre affärer.

Exempel på tjänster inom området:

  - Fem vanliga fällor som du till varje pris vill undvika
  - Var finns den bästa marknadsinformationen
  - Olika prisverktyg, för- och nackdelar
  - Tolkning av olika slags prisinformation
  - Genomgång av rutiner för inköp och försäljning
  - Avstämning av planer mot mål